Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2015

3498 a0c6 420

incidentalcomics:

Conflict in Literature

Reposted fromsionnachsSkulk sionnachsSkulk
3267 c4de 420
Reposted fromkarolinnaa karolinnaa
Sponsored post
 
 
Reposted byckisbacksternenglueckverdantforcerunkensteinMrCoffesucznikrudgierdsunakoniedonaprawieniawildhorses
Reposted fromSulejman Sulejman
3951 a27c 420
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie
4071 789d 420
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie
7844 5027 420
Reposted from21gramow 21gramow viafilmowy filmowy
Mam taki nawyk. Zawsze zapominam powiedzieć ważne rzeczy.
— Haruki Murakami – Słuchaj pieśni wiatru / Flipper roku 1973 (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viapastelina pastelina
3177 948c 420
Reposted fromintrigante intrigante viapastelina pastelina
1972 1ea8 420
Reposted fromSaturnine Saturnine viainsanedreamer insanedreamer
5116 b597 420
Im więcej się wie, tym częściej się milczy
— J. Carroll
Reposted frommrrru mrrru viainsanedreamer insanedreamer
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viamoviesss moviesss
4585 a7bd 420
Reposted fromwhoknows whoknows viaday11shadow day11shadow
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter vialoveinterruption loveinterruption
Nic nie było twoje oprócz tych kilku centymetrów sześciennych zamkniętych pod czaszką.
— George Orwell – Rok 1984
Kalmaryzacja <3
Reposted frommarud marud viaGabreiila Gabreiila
0099 502a 420
MOTYWACYJNIEE.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
3850 14c7 420
Reposted fromkimik kimik viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...